Granhaugen lagt ut for salg

Publisert 01.11.2020 08:53

 20 1030 Granhaugen
Eiendommer Granhaugen i Øverdalen er lagt ut for salg. Granhaugen er en idyllisk landbrukseiendommen i Sollia i Stor-Elvdal kommune med fin og åpen beliggenhet.

Fra prospektet:
Gårdens areal er på ca 387 dekar hvorav 34 dekar er fulldyrket jord. Andel i sameie på 14.249 dekar. Her er det jaktretter på elg og rein.

Det har tidligere vært drevet gartneri og sau på gården.

Eiendommen har en stor bygningsmasse med behov for noe vedlikehold.
I forbindelse med renovering av bolighuset er dette tatt ned helt til tømmeret.
Det foreligger arkitekttegninger med rammetillatelse som ny eier kan overta.


Eiendommen har ei flott seter på Øverdalssætra som er et område med aktiv seterdrift.

Se hele prospektet på finn.no her

H.S.