Hans Petter gjenvalgt

Publisert 01.02.2020 11:33

Sollia Skytterlag avholdt årsmøte fredag kveld. Styret ble gjenvalgt, og Hans Petter Ruud sa seg villig til å lede laget et år til. Magnus Brænd overtar som sekretær/kasserer, etter Kristian Brænd som fortsetter som styremedlem. Emil Bakken går ut av sitt verv som varamedlem til styret. Nytt varamedlem ble Odd Kjølhamar. Årsmøtet gjenvalgte John Audun Furuseth til valgkommiteen.
Skytterlaget er den klart største organisasjonen i Sollia, og har veldig bra deltagelse på sine gode jegerfeltskytinger. I 2019 var det 325 deltagere på jaktfeltene, og av disse 169 unike skyttere!
Styret rettet en stor takk til alle som er medhjelpere på skytinger og dugnader gjennom året! 
Fullstendig referat og terminliste for 2020 legges ut på skytterlagets facebook-side.
Skytterlaget