Har begynt å lea på seg att

Publisert 19.04.2021 10:47


21 0417 bjørnmespor 221 0417 Bjørnespor
Sammen med sønnen oppdaget Dag Nordanger  lørdag bjønnspor i munnungen av Bretningsjuvet, dvs. rett på den andre sida av dalen i forhold til Bretningen. .

- Sporene var ikke gamle og kom liksom sørfra og fortsatte innover dalen litt før de svingte nordvestover i retning Bukjølen, forteller Dag Nordanger

Som i fjor
- Det rare er at vi fant spor etter  bjønn på samme tid i fjor. Den gang krysset bjørne bekken og gikk også da nordvestover i retning Bukjølen, dvs. oppe på vestsida av Setningssjøen, forteler Dag Nordanger til sollia.net

Flere observasjoner
21 0418 bjørnespor Julia Stormoen-001Redaksjonen har også fått inn et bilde Julia Stormoen via Dag Nordanger. Dette viser tydelig avtrykk av bjønn, men er nok litt eldre. Dette sporet fant hun i lia nordafor Øverdalssetra, dvs. på østsida av dalen.

Ikke  første gang
Det er ikke første gang det meldes om observasjoner av bjønnspor på denne tida av året i diee traktene.
Over toppen av Gråpiggen lusket det en bamse både i disse traktene.
10.mai 2010 - Knut H Rønningen oppdager bjønnspor på toppen av Gråhøgdpiggen - se her

I juni 2016 - bjørnen tok renskalv i Måssååsen - se her
Meld fra om du ser bjønnspor - se her

H.S.