Hedrer faren

Publisert 13.04.2021 14:35
Vidda syng utsnittStorm Øyen har hedret far sin, Hans Øyen, med å utgi diktsamlinga "Vidda syng". Her har Storm samlet diktene Hans Øyen skrev som gardbruker på Solvang i Atndalen, og mens han bestyrte Bjørnhollia Turisthytte for DNT.

Slekt skal følge ....
Hans Øyen overtok denne bestyrerjobben på Bjørnhollia etter far sin Johannes Øyen. Etter at Hans og kona ga seg, kunne han overdra bestyrerjobben til sin sønn igjen Storm Øyen.

Dragning
"Støtt når det myrknar i dal og sinn - da dreg eg til deg, du trufaste fjell" kan stå som en gjennomgangsmelodi for diktene i boka.

Bildet under
: Hans sammen med kona Jenny

21 0412 Hans Øien m konaI etterordet i boka skriv Storm Øyen: 

Hans J Øyen vart fødd på bureisingsbruket Solvang den 19 mars 1922. Det er altså 100 år siden, og det blir markert med denne boka.
De fleste av dikta har nok kome til i ungdomstida, da han og fekk utgjeve ein roman, Fjell-Eli. Da var han 22 år. Han skreiv og frå tid til annan fram gjennom heile livet. I 1988, året før han døydde, skreiv han soga om småbrukarrøsla i Folldal.
Er det noko som kan kallas eit hovudmotiv i dikta, må det væra fjella. Han hadde nok eingong tankar om å gje ut dikta sine. På ei side som låg blant dikta hass, hadde han sett opp eit tittelblad. Der sto det «Vidda syng», og det vart boka heitande.
Til alle årstider, fra Såmar i fjelle til Måsåkøyrar, er det den omskiftelege, men ævelege naturensom fargelegg inntrykka.

På framsida av boka er det eit tresnitt av Ståle Blæsterdalen, som han har vore så raus å gi oss. Han var fødd på dagen 30 år etter Hans, og dei var på bølgelengde når dei treftes. Innomellom dikta er det fotografier av Ranvnveig Fridtun Øyen. Det hadde ikkje vorte nokor bok utan påtrykk fra syskjenbånet Johannes Øyen.
 
Hør lydfila "Måssåkøyrar" her
Hør lydfila " Oss sku' vore liten att" her

Diktsamlinga kan du kjøpe på Joker Atnbrua handel, butikkene i Folldal og på Tynset Bokhandel.