Hogst langs Lyngstadveien

Publisert 14.03.2023 01:00

Det durer av store skogsmaskiner på Atnbrua om dagen. Det er Julianne Storfjell som kjører hogstsmaskin og Sven Magne Hirmoen som kjører lassbærer. Sven Magne fra Atna har jobbet i skogen i en mannsalder og er kjent for de fleste, men Julianne på 22 år er et nytt bekjentskap.

Julianne hogstmaskin

Julianne har utdannelse fra Solør videregående skole, avdeling Sønsterud og har kjørt skogsmaskin i fire år. Hun jobber for GM skogsdrift som tar på seg oppdrag for Glommen Mjøsen Skog. Oppdraget på Atnbrua består for det meste av tynning. Da skal maskinkjøreren ha et godt blikk for hvilke trær som skal hogges og hvilke som skal stå igjen og øke i verdi. I tillegg skal den avanserte maskina til mange millioner kroner vedlikeholdes og noen ganger repareres. Julianne har måttet lære seg å mekke selv, men er heldigvis samboer med en reparatør for Ponsse skogmaskiner som kan gi henne råd.

Drifta skal foregå fram til påske og Julianne håper på litt mildere vær etter hvert. Når det er under minus 20 tar det langt tid å varme opp all hydraulikken før hun kan begynne hogginga. Dessuten minner snøen mest om sukker og hogstmaskina spinner i de bratteste bakkene. Da blir det å kjøre en omvei for å komme fram og ikke så effektivt som hun kan ønske. Det kan kanskje virke ensomt å jobbe i skogen, men Julianne stortrives og kan ikke komme på noe annet hun kunne tenkt seg å gjøre. Hun har orkesterplass til naturen og kan jobbe veldig selvstendig. Hver dag byr på utfordringer både når det gjelder det skogfaglige og håndteringen av den høyteknologiske maskina som er proppfull av elektronikk.

Julianne foran hogstmaskin 2

Visste du dette om skog og trær? 
  • Når et tre vokser, tar det ved hjelp av fotosyntesen, opp Co2 fra lufta og lagrer det som karbon i stammen
  • Skogen i Norge tar opp mer enn halvparten av landets årlige Co2-utslipp
  • En normal enebolig i tre lagrer karbon tilsvarende 11-16 tonn Co2
  • Hvert år legger skogen på seg over dobbelt så mye som det hogges
  • Vaniljen i matvarer er nesten alltid vanillin som kommer fra grantrær
  • Av råstoff fra trær kan nesten "alt" produseres: Tekstiler, papir, sprit, drivstoff, dyrefor, erstatning for silisium i solceller og veldig mye annet
Kilde: Skogen - Norges grønne gull

lassbærer
Sven Magne Hirmoen på lassbæreren
hogstmaskin
Hogstmaskina er et imponerende stykke ingeniørkunst