Høgt til fjells

Publisert 21.02.2022 11:13

22 0220 rensdyr på Gravskarhøgda 222 0220 rensdyr på GravskarhøgdaGravskardhøgda søndag. Nesten på toppen møtte vi to reinsdyr. At det er reinsdyr på fjellet vet vi jo, men hva de gjør på 1700+moh hvor det bare er stein som stikker opp og ikke lav, det lurer vi litt på....
Erik Utne Poppe

Red.anm.: Av bildet kan det sjå ut som dette er ei kalvsimle.
Dette med rensdyr oppunder innerste toppen av Gravskarhøgda er nok et meget uvanlig tilfelle. I alle fall er det ingen som kan huske noe linende. Hva grunnen kan være, vites ikke, og det er heller ingen grunn til å tru at de som går denne meget populære toppturen vil komme i konflikt med rensdyras beiteområder.
Men vi må så langt det er mulig ta hensyn til rensdyra og deres beite- og ikke minst kalvingsområder. Turen rundt Gravskarhøgda er i den forbindelsen ikke å anbefale.
Og et godt råd gjelder alltid: Når du påvinterstid ser en rensflokk eller sporene etter den, gå umiddelbart i motsatt retning.

H.S.