Hør debatten

Publisert 19.03.2021 11:53

3648832055Det var bare Høyre ved Tor Arne Haug som direkte gikk inn for å legge ned Sollia skole. De andre partiene ville ha ei uhild utredning om framtida for Sollia skole. Terje Hofstad fra AP var den som tydeligst gikk inn for Sollia skole.
I påvente av den er det grunn til å tru at drifta av Sollia skole vil fortsette som nå. 
Fra debatten ble det jo nevt at 5 elever som hører til på barnetrinnet, nå går i Folldal. Tar en så med at det i dag går 7 elever på barnetrinnet i Sollia skole, blir det 12 elever, og spørsmålet som ble reist var hvordvidt sjøl dette var nok til å skape et miljø for tilstrekkelig sosial læring, trivesel og utvikling. 
Tor Einar Skogesal mente at vi nå framover ville foksere på hvordan en skal løfte skolemiljøet ved Sollia skole for å få en unison oppslutning om skolen
- posisjon 5.21.30.

Trøsten er i alle fall at det i dag 14 barn i barnehagen ved Sollia skole.

Gå tilbake og følg direkteoverføring/streaming fra møtet 
her.
Dra pekeren nederst på sida fram til 4.41.59 og så er du i gang.

H.S.