Ikke farbart

Publisert 07.05.2021 09:00
21 0506 nord i sjøenSom det framgår av bildet er det slutt på isfiskesesongen nord i sjøen samt det på kunne krysse sjøen på ski. Samtidig er det litt tidlig å sette ut båten.
Råka fra Atna går langs østlandet og strekker seg til Svartodden, dvs, lika norda Nord Nesset. Isen har "slept" land et godt stykke sørover på østsida av sjøen, slik som på bildet, og da er det liksom ikke bare å jumpe utpå for å gå rundt sjøl om isen ser ut til å være landfast på vestsida bortsatt fra bekkemunningene. 

H.S.