Info om hytteutbygginga ved Atnasjø kafe

Publisert 28.04.2021 06:00
21 0427 hytter i terrengetSollia.net har bedt daglig leder i Atnasjø Utvikling Per Wold om svar på noen av de spørsmålene som er reist i forbindelse med utbygginga av Rondeveien Hyttefelt.

Hvordan er mottakelsen i markedet? 

Vi kan bekrefte at Rondeveien hyttefelt har fått en positiv mottakelse i markedet – og at vi nå jobber med oppstart av arbeidet med infrastruktur, sier Per Wold, daglig leder i Atnasjø Utvikling

 

Hvem er prosjekteier og hvem er utbygger?
- Atnsjø Utvikling AS er tiltakshaver/grunneier på hyttefeltet, og vi ønsker å legge ut 10 tomter i første byggetrinn. Det er søkt om utslippstillatelse og godkjenning av VVA-anlegg på feltet, samt fradeling av den første hyttetomta. Søknadsprosedyrene er ivaretatt av firma Areal Pluss AS.


21 0427 hyttene langs vegen
Kan kjøper av tomt stå fritt i å bygge hytte etter egen tegning med lokale handverkere?


Atnsjø Utvikling AS samarbeider med firma Hedalm Anebyhus AS om salg og leveranser av hytter på utvalgte tomter. Dersom noen kunder har egne tegninger/håndverkere de ønsker å benytte, kan de ta dette opp med Hedalm Anebyhus, eller eventuelt henvende seg direkte til Atnsjø Utvikling AS  – så finner vi praktiske løsninger på dette!

 

Med utgangspunkt i at det i innledningen til prosessen var det skulle legges til grunn en forutsetning at disse hyttene eller deler av dem skulle selges som utleiehytter og at denne utleievirksomheten skulle administreres av Atnasjø Kafe:
Var ikke dette en forutsetning for godkjenning av prosjektet, og er det noen del av opplegget som dere nå presenterer som inneholder noen av dette?
 

Atnsjø Utvikling AS ønsker å legge til rette for at nye hyttekunder skal få en mulighet til å leie ut egen hytte gjennom et samarbeide med Atnasjø kafé – som i dag driver utleie på egne utleiehytter. Dette vil bli nærmere omtalt i salgsdokumentene. På sikt kan man se for seg ulike typer av servicetilbud overfor nye og eksisterende hytteeiere i området.

Er det foretatt noen konsekvensutredning mht tapping av grunnvann til ca. 30 fritidsboliger med moderne forbruk av vatn + næringsbygg + Atnasjø Kafe?


- Vannforsyning for byggetrinn1 vil bli sikret ved etablering av borebrønn. Alle utredninger om vannforsyning er gjennomført av konsulentfirma i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

 

Vi ser fram til en spennende utvikling på Atnasjø kafé i tiden framover!, sier Per Wold, daglig leder i Atnasjø Utvikling.

 

Mvh

ATNSJØ UTVIKLING AS

Per Wold

Daglig leder