Jakta

Publisert 04.11.2021 12:22
Sollia Fjellstyre logo liggendeFra Fjellstyrets protokoll fra siste møte 26. oktober:
Sak 26/2021 Orienteringssaker 
B. Resultat villreinjakt i Rondane Sør og Finnsjøfjellet
Resultatet av villreinjakta ble en felling på 186 dyr i Rondane sør og 12 dyr på Finnsjøfjellet. Dette gir en fellingsprosent på hhv 41,2% og 60,0%. Dette er en lav fellingsprosent for Rondane sør og en normal for Finnsjøfjellet.
Fellingsprosenten for Fjellstyrets kort ble 43,6% i Rondane sør og 54,5 % på Finnsjøfjellet.
C. Status rypejakt
Småviltjakta pågår fortsatt og det har pr. 26.10.21 blitt rapportert om felling av 160 ryper. Mål om uttak var 215 ryper ihht fjellstyrets vedtak i august. Det er derfor igjen 55 ryper på kvoten. Erfaringer fra tidligere år gir en forventning om felling av maksimalt 20-25 ryper fram til jul. En forventer derfor at jakta skal fortsette helt frem til jul.
D. Status elgjakt
Elgjakta pågår frem til 23.desember og pr. 15 oktober hadde det blitt skutt 55 av 100 dyr i Sollia viltstellområde. Dette er på høyde med de senere år for samme periode. Fjellstyrets jaktlag har for samme periode felt 13 av 33 tildelte elger. Noe som også er på høyde med tidligere år. Antall timer bak hver felling sier noe om hvor mye innsats som kreves for å fylle kvoten. For Sollia viltstellområde var dette pr. 15.oktober 71 timer, mens det for fjellstyrets lag var 97 timer.  

H.S.