Jaktkvoter 2021

Publisert 08.04.2021 13:28

 Årsmøtet i Sollia viltstellområde har nå vedtatt kvoter på elg, hjort, rådyr og bever for 2021:
Glomstad
Henry Glomstad med et pent gevir fra elg felt i Storgrytdalen på 70-tallet...

Elg: Kvote 100 dyr til fordeling (10 % kalv, 40 % småokse maks 2 tagger på den ene
siden, 35 % ku og 15 % eldre okse) + 5 tilleggsdyr (5 kalv).
For å forhindre et for høyt uttak av kalv tidlig i jakta gis det ikke adgang til å felle kalv for
voksne dyr før etter 1.november.
Brunstfredning av elg: Alle okser over 12 tagger fredes i perioden 25.9-10.10. Felles det
slik okse i denne perioden inndras geviret til fordel for viltstellområde.
Bever: I henhold til egen driftsplan, 10 dyr.
Hjort: 41 stk.
Rådyr: Kvotefri jakt