Jo foreleste i fjellet

Publisert 17.02.2020 11:25
HV 05  sin innsatstyrke Grebe er oppkalt etter operasjon Grebe / Grebe Red som opererte i våre fjell under andre verdenskrig. Årets vinterøvelse foregikk i år i område ved Gråsjøen og Ruudshytta i Atndalen.
Her fikk de omkring 150 soldater og befal lørdag leksjoner i både snøskred,vinterbivuakkering og historien til det opprinnelige Grebe. Utafor Ruudshytta sitter nå HV-soldatene, som de opprinnelig brukerne kalte for ambassaden. Her fikk de høre om hva som skjedde, og om Linge-karene for 75 år siden sine  operasjoner. Aksjoner de var ute på både i 
Gudbrandsdalen og Østerdalen, men også arbeidet i basen. Dagens Grebe fikk oppleve både godvær og ruskvær i fjellet ved Gråhøgda. Søndag ble det både hard vind, og tett snøvær.


Håkon 2
 
Håkon 1