Jos mil.historiske utstilling unik

Publisert 08.06.2018 14:32

1-IMG_1434-001- Det er mye mer å se nå i forhold til åpningen for ett år siden. Responsen har jo vært stor, noe som har vært en stor stimulans for meg i arbeidet med å samle objekter og ikke minst å utforme sjølve utstillingen, sa Jo Øvergaard. Det er faktisk ingen andre museer eller samlinger som kan oppvise ei større samling objekter knyttet til Milorg/Kompani Linge/SOE ( Special Operations Excecutive).
Han benyttet anledningen til å takke sine medhjelpere Øyvind Lien og Ole Nordahl for god hjelp. Men den største takken fortjener nok hans kone Mette, denne gange som så mange ganger tidligere.

Ser bakover
- Jo har gjennom denne utstillingen gitt oss en anledning til å sjå bakover for å få klarsyn tel å sjå framover, sa fylkesordfører Arnfinn Nergård da han åpnet utvidelsen av den militærhistoriske utstillingen Jo Øvergaard har på sin hjemgard Amperhaugen i Sollia.
Han sa at det å sette fokus på det som har vært, gjør oss i et bedre utgangspunkt for å hindre en nye krig, Han  trakk også fram Statens Vegveseng påpeker at dette anlegget som Mette og Jo har her på Amperhaugen er akkurat  et stoppunkt som de ønsker seg for å øke statusen til Nasjonale Turistveger.

Ser framover

- Jo ser bestandig framover. Han ser klart og framover. Du har med ditt klarsyn for historien vør flink il å sjå bakover og dermed har du skapt interesse for vår krigshistorie til hjelp for oss å sjå framover.    V
Mye mer enn det vi trur påp foprhand. Jeg er mektig imponert over samelet og det an har fptt el inne her. fått tel. Fokus på krigen vil vre med som var unngå å havne i slike sit framover. Oppvoksene slekt får en fornemmelse om hvordan forfodrene opplevde dette. Dere har skapt nærhet til historien. Det former oss som mennesker. Utstillingen gjør at vi kan hedre og ære de som gjorde en fantastsik innsats under krigen. 

Han overraklte bok om grenselosene i Trysil.

Hilsen fra Forsvaret
Oberstløytnant Ronny Bratli og stabsjef Knut Skrede  hilste fra Forsvarets Spesialstyrker.(Spesialkommando). - Utstllineg er både unik og viltig, sa .Ronny Bratli. Han minnet om en britsk militærteoretiker som stilte spørsmålet: Hvordan unngå vi krig. Viss du vil ha fred, må du kjenne din krigshistorie.
- Friheten er ingen selvfølge. Her på Amperhaugen er det etablert et meget vikltgig bidrag til å forstå deler av vår krigshistorie. Utstillingen gir oss en reise  bakover og hvordan en nesjopn og også et lokalområde ble påvirket av krigen og okkupasjonen  av Norge.
-Den gir innsikt i flere sider av krigen, om tyskerne som okkunpajsonsmakt og om de som både kjemtet mot og de som var i tvil og sympatuiserte med okk. makten.
Dette er ev stor intesse for min avdeling.Forvsrates spesialkommandeo. Røttene tildagens spesialkommando går fra Kompini Linge  gjennnom Hærens jegerskole som ble opprettet i 1962 og til Hæres spesialspesialkommando. denne utsillingen vil bli flittig brukt av spesailkommandoen for å skape denne forståelsen for historien.

Ordfører Terje Hofstad møtte fra Stor-Elvdal kommune.

Utstillingen markerte åpningen av en helt ny avdeling viset Grebe/Grebe red-gruppa i vestfjella og de hjelprne de hadde lokalt. den gamle låvetørka framsto som et meget egnet utstillingslokale.
Red. kommer tilbake til teksting under hvert bilde,

1-IMG_1441-001

1-IMG_1445

1-IMG_1447

1-IMG_1448

1-IMG_1453

1-IMG_1457

1-IMG_1458

1-IMG_1466

1-IMG_1468

1-IMG_1470

1-IMG_1473

1-IMG_1476

1-IMG_1477

1-IMG_1480

1-IMG_1482

1-IMG_1483

1-IMG_1484

1-IMG_1486

1-IMG_1487