Klart for bispevisitas onsdag

Publisert 10.11.2013 11:07
Biskop Solveig Fiske. Bilde fra nettet.Onsdag 13. november er det klart for bispevisitas i Sollia. Biskop Solveig Fiske kommer og åpner med møte med elever og ansatte ved Sollia skole fra kl. 13.30. Dette varer til 14.14 da turen går videre via Atmbrufossen vannbruiksmuseum, og bedriftsbesøk på Sjokoladelåven og hos Ole Anton Brænd. Dagen avsluttes med gudstjeneste i Sollia kirke kl. 19 med kirkekaffe på Solvang etterpå.
Corvus Corax skal synge i kirken.
Dette blir en flott avslutning på 275-årsjubileet for Sollia som  ble innledet med en jubileums- og forsoningsgudstjeneste under Folledagene i september . Les mer om dette her.
H.S.