Klart svar

Publisert 03.12.2021 12:25
logo se10 1109 logobildeMegrunnslia JAO 5058 kopi copyDet har vært et møte mellom Megrunnslia vel ( Megrunnslia er et hyttefelt ved Atnasjøen med i underkant av 120 hytter/tomter). og Stor-Elvdal kommune, på Koppang   22.10.2021
Her ba Megrunnslia Vel 
- Avklaring av forhold for å kunne øke komforten på hyttene -  spesielt etablering av tett tank for tømming (kloakk))
Deltakere:
- Camilla Anderson, Stor-Elvdal kommune, Enhetsleder forvaltninig
- Marianne Kløften, Stor-Elvdal kommune, Byggesaksbehandler.
- Morten Meyer, Megrunnslia Vel, Styremedlem
- Jarle Drageset, Megrunnslia Vel, Arkitekt / rådgiver

 Bakgrunn for møtet:

 Årsmøte i Megrunnslia Vel 4. september 2021 vedtok at et utvalg blant hytteeiere skulle be om avklaringsmøte med kommunen for å diskutere ønsker fremmet fra hytteeiere, dette gjelder spesielt mht.  

 - Avklaring av forhold for å kunne øke komforten på hyttene -  spesielt etablering av tett tank for tømming (kloakk))

Klart svar:

 Kommunen ønsker ikke nå å behandle flere dispensasjonssøknader om etablering av tett tank for tømming ut over det som er godkjent. Det vil si at en videre utbygging av lukkede anlegg for tømming må skje etter reguleringsendring.

Les hele saken her


H.S.