Kritisk for mange veger

Publisert 12.04.2011 00:26

Bilde av isgraving foto Jo ØvergaardFra alle kanter av bygda og enten det er seterveger, fylkesvegen eller som her fra hyttefeltet i Megrunnslia endret situasjonen seg raskt til å bli dramatisk.

 

Isfylte grøfter og som regel  spekte stikkrenner, greier ikke å ta unna alt vårvatnet.

 Heldigvis har de fleste veger egne Bilde fra Megrunnslia foto Jo Øvergaardansvarshavende , som tar hand om situasjoen.I Megrunnslia så vi med glede hytteiere som droppet peiskosen til fordel for graving i isvatnet for å redde vegene.

Det kan vøre alt fra en støvelhæl for å få smeltevatnet ut av vegbana, til å rekvirere stikkrennetining og gravemaskin til å skrelle vekk all isen. Flere meter  tjukt islag og kanskje tusenvis kubikkmeter med is må graves vekk.