Kulturmidler til Sollia

Publisert 28.03.2018 09:09
logo S-EStor-Elvdal kommne har fordelt kulturmidler til kulturaktiviteter og grendehus 2018.


Det var i år satt av kr 157 000 i budsjettet til fordeling blant lag og foreninger pluss kr 50 000 øremerket grendehus. Søknadsfristen var 01.mars og SKO-utvalget foretok fordelingen av årets kulturmidler på møtet den 20.03.2018.
Ekstra bevilgning på kr 200 000 til løypekjøring i hele kommunen ble fordelt i SKO utvalget 23.01.18.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer, og kulturmidlene for 2018 utbetales slik:

Kulturaktiviteter Fossedagene i Sollia -  kr. 20.000, Corvus Corax - kr. 5.000

Ingen av grendehusene imkommunen fikk midler bortsett fra to som hadde egne prosjekter å vise til.

Løypekjøring: Bjørkebollen Turforening- kr.  27.000 og løypekjløring på Mogrenda: kr. 2.000

H.S.