Kulturminneplan

Publisert 27.10.2021 16:25
Storbekkmoen 1200En foreløpig objektgjennomgang tilknytta kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø for Stor-Elvdal finner du her.

Frist  for å komme med innspill til både objekter og til historien omkring disse objektene er satt til 15.11.2021.

Det er nå meget viktig at vi kommer med innspill på objekter og hisoriene omkring disse som vi ikke finner på denne lista. Her er det i grunnen bare å komme med forskal uten å tenke for mye på om dette hører hjemme på denne lsita eller ikke.

H.S.