Lav fellingsprosent

Publisert 25.10.2018 11:55

 

foto Chr P Mathiesen

 Hovedtall fra reinsjakta i Sølnkletten 2018                                                  Foto Chr. P. Mathiesen 
 

 Samlet ble det felt 168 dyr av en kvote på 480. Dette gir 35 % felling, noe som er litt under forutsetning ved kvotefastsetting i vår. Vi hadde en bestandsnedgang fra vinteren 2017 til 2018. Vinteren 2018 ble bestanden fastslått til å være under bestandsmålet på 800 dyr. Kvoten ble derfor satt ned fra 600 dyr i 2017 til 480 dyr i 2018. Produksjonen ble beregnet til ca. 195 dyr i 2018. I tillegg til jaktuttaket må vi ta høyde for en del avgang til rovdyr og pga. skader etc. Hvis vi ikke har hatt inn- eller utvandring bør bestanden ha økt noe dette året. Minimumstellingen vinteren 2019 vil forhåpentlig gi et mer sikkert svar på dette.

 

 

Uttaket av ungdyr og voksne ble nær 50/50 på kjønn. For kalv ble det skutt en overvekt av hunndyr, men det må vel regnes som nokså tilfeldig. Vektene for kalv, ungdyr og eldre simle har økt noe i forhold til 2017. Den tørre sommeren har dermed ikke hatt negativ innvirkning på kondisjon til rein. Gjennomsnittsvekta på eldre bukk har gått mye ned. Dette skyldes at det ble felt en større andel relativt ung og lett bukk. De virkelig store er det tatt ut svært få av. De små voksne bukkene drar selvsagt snittvekta ned.

 

Utover dette har oppsynet rapportert at jakta har gått greit. Ingen forhold er anmeldt. Noen saker er oppgjort på stedet ved f.eks. at kort ligger igjen i bilen eller på hytta. Videre er det fortsatt enkelte jegere som ikke skriver navnet sitt på kontrollkortet. Oppsynet har fått noen meldinger om påskutt dyr uten at dyret ble funnet igjen. Ettersøk er utført så langt det er mulig. Det er ikke gjenfunnet døde dyr under eller etter jakta. Jegerne er generelt flinke til å varsle når dyr blir påskutt eller skadeskutt. Det ble avlivet en simle i Alvdal sist helg med brudd i en framfot, men trolig ikke pga. skuddskade.