Lokker

Publisert 04.05.2022 15:27

10_0520 Atnsjøen river 1400 webFiskesesongen er i gang for de mest ivrige. Stangfiske er nå mulig i noen områder.

Garnfiske

 

 

Atna fiskeforening har i år åpnet for at også utenbygds kan fiske med garn på Atnsjøen. For utenbygds er det kun døgnkort på garn som er tilgjengelig, og det er krav om fangstrapportering. På Atnsjøen kan det settes fritt antall garn med største maskevidde 36, MEN halvparten av garnene som settes skal ha maskevidde 26 eller mindre.

 
Garn SKAL merkes med med eierens navn, adresse, tlf nr og maskevidde. Umerka, eller feilmerka garn vil uten videre bli tatt opp!

Sett dere inn i fiskereglene om dere skal fiske, disse finner du på inatur, hvor du også kan kjøpe fiskekort: https://www.inatur.no/.../fiske-i-atnavassdraget-og...