Mandatet klart

Publisert 14.06.2021 23:28
3648832055Rådmannen tilrår SKO-utvalget å fremme følgende innstilling til Kommunestyret vedr. skoledrift ved Sollia skole:
Rådmannen utreder skoledrift ved Sollia skole med følgende mandat:
Utredningen utarbeides med utgangspunkt i kommunens rolle som skoleeier og baseres på følgende hovedpunkter i prioritert rekkefølge:
- Barnets beste med tanke på retten til et trygt og godt læringsmiljø.
- Kommunens ressurser og faglig forsvarlighet
- Betydningen for lokalsamfunnet
Utredningen skal ha med generelle erfaringer og vurderinger fra forskningen på mindre skoler og gjerne fra et eller flere eksterne fagmiljøer på alle de tre hovedpunktene over.
Utredningen skal danne grunnlag for endelig beslutning innen 2021.

Kommunestyret diskuterte Sollia skole i Kommunestyremøtet den 17.03.21. I protokollen fikk rådmannen  fullmakt til å sette i gang en utredning av Sollia skole. Det har han nå gjort.
21 0426 skoleplakaten
Tidligere artikler vedr. saken om framtida til Sollia Skole:
Ny runde om Sollia skole finner du her
Hør debatten i kommunestyret her
Grendeutvalgets utspill finner du her
Gledelig vending for barnehagen finner du her