Mer utbygging

Publisert 26.10.2021 15:03

210301 utsikt-001 Atnasjø Utvikling v/ daglig leder Per Wold har sendt innspill til kommuneplanens arealdel. Her spilles det inn ønsker om utvidelse av hyttefeltet ved Atnasjø kafe både i nord og sør samt å få omklassifisert området ned mot Atnasjøen til miljøpark og akebakke. 
Innspillet finner du her
Kartet finner du her

H.S.