Minneord Hans Sollid

Publisert 20.10.2022 19:31

P1010010
 Minneord

 

 

 

Hans Sollid er død, 77 år gammel. Hans vokste opp på Atna som den mellomste av tre søsken. I barneårene ble Sollia hans sommerland – der var han fri for sine astmaplager, og han kunne utfolde seg sammen med jevnaldrende solliværinger.

 

 

Som på Atna stod skyttersporten høyt blant ung og gammel, og Hans ble snart en av Sollias aktive unge rekrutter og ungdomsskyttere. Senere har skyttersporten ligget hans hjerte nært – som aktiv skytter helt til tidlig i 2022 med et samlagsmesterskap. Hans har vært en inspirerende og engasjert leder av skytterlag i både Sollia, Sauherad og sist, men ikke minst i Alvdal som ble den nye hjembygda til familien.  Der arbeidet han som lærer og senere informasjonsmedarbeider. Han har vunnet Østlandsmesterskapet i finfelt for klasse V65 både i 2014 og 2015. Hans omskyting om førsteplassen i Sandnes 2016 var meget spennende.

 

 

I Alvdal skytterlag og Nord-Østerdal skyttersamlag har Hans Sollid nedlagt et svært stort og fortjenestefullt arbeid med å samle lagshistorie og historiske bilder i en stor bildebase. Sammen med bilder Hans selv har tatt, ikke minst som journalist for Arbeidets Rett, har nå samlaget fått en unik bildesamling. Hans mottok Det frivillige skyttervesens hederstegn og Nord-Østerdal skyttersamlags æresmedlemskap i 1999.

 

 

Hans Sollid har også vært aktiv i ski og orientering, han har vært en pådriver for rekrutteringen og utviklingen av skiskyting i Alvdal. Han har i tillegg mange år bak seg som tillitsvalgt, både som leder i Alvdal idrettslag og i anleggsutvalget, der han har vært sentral i utbyggingen av mye av Alvdal ILs fine anleggsmasse. Også skytteranlegget på Stormoen har hatt glede av hans store engasjement og evne til å finne samarbeidspartnere. For sitt brede engasjement ble han i 2016 tildelt Prisen som Årets Alvdalsambassadør, ikke minst for sin formidable innsats for spesielt Alvdal idrettslag og Alvdal skytterlag i en mannsalder.

 

 

I sin andre hjembygd Sollia, har Hans Sollid engasjert seg på mange områder. Størst ruver nok hans redaksjonelle og journalistiske arbeid som medredaktør for Sollia.net siden 2009 da han ble pensjonist. Der har han publisert dagsaktuelle hendelser og samlet lokalhistorie om smått og stort. Størst ruver hans utrolige serie om setrene i Sollia og de ukentlige historiske bildene, langt over 500 i tallet – scannet og bevart for ettertiden.

 

 

Fossedagene i Sollia har vært et frivillighetens fyrtårn i 25 år med årlige arrangementer til pandemien satte en foreløpig stopper. I styret for arrangementet hadde Hans rollen som markedskontakt mot sponsorer, mediekontakt og søknadssjef for offentlige midler. Med sin vanlige iver og glød bidro har til å skape store opplevelser for et bredt publikum. Her som ellers var Hans en stillferdig person som ikke fremhevet seg sjøl, men som viste stor uegennyttig innsats for fellesskapet.

 

 

Han har gjennom flere tiår engasjert seg i frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Fellesnevneren i alt dette er å tenke helhet, samarbeid og at flest mulig av både næringsliv, innbyggere og hyttefolk skal ha nytte av de arrangementer som bringer mange gjester hit hvert år.

 

 

Hans Sollid har vært en foregangsperson på utvikling av arrangementskompetanse, og med stort fokus på at ungdom i bygda skal trekkes med, slik at det etter hvert blir flere gode arrangementer å besøke.

 

 

På det personlige planet har Hans vært en god og pålitelig venn, bredt interessert og med evne til å delta på en positiv måte ved ulike utfordringer. Han gledet seg over å bli spurt om hjelp, og han gledet seg over ethvert resultat. Han vil bli dypt savnet på de mange områder han har vært med oss.

 

 

Hans har også vært en familiens mann, der vet vi at savnet blir størst. Han har vært en inspirator for barn og barnebarn – og i vissheten om hans varige innflytelse ønsker vi lykke til videre. Hans ektefelle gjennom mer enn 50 år, Aud Synnøve, som har vært hans trofaste holdepunkt – ikke minst i ti år med alvorlig kreftsykdom – har vår største medfølelse i sin dype sorg over tapet av sin kjære Hans.

 

 

 

 

 

Jo Øvergaard                                       Bjørn Brænd

 Redaktør sollia.net                                             Fossedagene i Sollia