Minneord om Ola Nesset

Publisert 16.07.2020 12:34

 Minneord Ola Nesset

20 0223 Ola NessetOla Nesset er død, 85 år gammel. Ola har vært en rotekte østerdøl og solliværing i all sin ferd selv om han i lange perioder har hatt sitt arbeid andre steder. Han gikk på folkehøgskole før han tok agronomutdanning på Storsteigen, etlet til bonde som han var som eldste barn og eneste gutt på Nordre Nesset. Etter befalsutdanning gjorde han sin plikttjeneste på Heistadmoen og Setermoen.

Sterk tilknytning til Forsvaret

Ola har lang tjeneste som befal i Forsvaret og har vært tilknyttet Terningmoen i Elverum. Han var bl.a. i mange år avsnittssjef i HV05. Blant hans ansvarsområder ellers var at han i flere år trente mannskapene til militært verdensmesterskap i skyting. Han har også vært skytetrener for skiskytterne. Han var en stund selv aktiv skiskytter og skifeltskytter. Han avsluttet sin aktive tjeneste med majors grad.

 
Foto
2964 OlaNesset Vinstra
Bildet: Fra Vinstra skytterlags 100års jub.stevne 1961

Æresmedlem i Sollia skytterlag

Ola Nesset var æresmedlem i Sollia skytterlag. Ola ble aktiv skytter som 13 åring og har vært det siden. Han har vært samlagsmester både i baneskyting og i feltskyting, fylkesmester og en rekke andre gode plassering i nasjonale mesterskap. Han var i flere år blant landets fremste rifleskyttere, og har representert Norge internasjonalt. Han er den eneste solliværing som har mesterskapsmedalje fra Landsskytterstevnet (Sandnes 1960). Ola ble også nr. 3 i Nordisk mesterskap i felthurtigskyting.

 

I Sollia og på både nasjonalt og internasjonalt har han så vel i Det frivillige skyttervesen som i Forsvaret vært en dyktig instruktør. Ola var forøvrig en habil hagleskytter så han tuktet jevnlig langt yngre og mer ambisiøse skyttere i det årlige Sollia-mesterskapet.

 

Aktiv i viltstellarbeid

Olas oppvekst med nærhet til vitenskapsmiljøet på Sør-Nesset ga rike faglige impulser knyttet til fisk og vilt. Gjennom aktivt viltstellarbeid fikk Sollia allerede sist på 1960-tallet innført obligatorisk skytetrening for alle som skulle utøve jakt på storvilt i Sollia. Dette er senere innført også på nasjonalt plan.

Tankegangen var at jegere måtte kjenne våpen og ammunisjon, lære å bedømme avstand og kulebane. I Sollia har de årlige jaktfeltskytingene samlet stor oppslutning hvor det sosiale aspektet også er godt ivaretatt. Nivået på skyting har dessuten blitt meget høyt! Human jaktutøvelse var for Ola en fanesak, og pionerarbeidet har gitt resultater.

 

Jeger med lidenskap for elghund

Oppvokst på en fjellgard lærte han tidlig om bruk og høsting i fjell og skog. Han ble tidlig en lidenskapelig jeger – når han de siste årene på folkeskolen om vinteren gikk 8 km på ski til og fra, hadde ha skikjelke på slep og haglegeværet på skulderen. Hensikten var å jakte storfugl, rev og ekorn underveis. Som regel var det fangst på kjelken når han kom heim om kvelden. I skoletiden hang hagla i en kvistrik furu i nærheten av skolen.

Men jaktinteressen fulgte interessen for og erkjennelsen av å ha gode jakthunder. Foruten sjøl å ha hatt mange gode hunder, har mange lært ham å kjenne som en dyktig dommer på både utstillinger og jaktprøver.

SJF-F.011971Et ikonisk bilde i elghundkretser er «Gravskarets Tussa», fotografert sammen med eieren Ola Nesset og kunstløperen, filmskuespilleren og kunstsamleren Sonja Henie (1912-1969) under Jaktens og fiskets dag på Norsk Skogbruksmuseum 24. august 1969. Da dette fotografiet ble tatt var Gravskarets Tussa nettopp kåret til beste hund under Norsk Elghundklubbs jaktchampionatutstilling, som dette året hadde cirka 90 deltakere. Den stolte hundeieren holdt pokaler som var fysiske bevis på at Gravskarets Tussa både hadde vunnet klassen for grå elghundtisper og var blitt kåret til utstillingens vakreste hund. Sonja Henie hadde gitt en vandrepokal til Norsk Elghundklubb, som feiret 70-årsjubileum i 1969. Henie var opptatt av elghunder, og kunne fortelle at hun hadde fire stykker – to i sitt norske hjem og to i det amerikanske. Till Elverum kom hun i privatfly sammen med ektefellen, skipsreder Niels Onstad (1909-1978). De to ble godt mottatt av representanter for museet, Norsk Elghundklubb og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foto: Kjell Søgård

 

Som bonde aktiv i faglagene og samvirkebedriftene

Lokalt har Ola Nesset tatt sine tak i mange lokale lag og foreninger, ikke minst i Sollia bondelag. Vi kjenner han dessuten som en interessert og dyktig gardbruker som med ny uthusbygning bevisst valgte kjøtt- og melkeproduksjon med storfe og en saueflokk tilpasset gårdens bærekraft. Ola var selv tidlig ute med bruk av traktor, men det var alltid solide hester på stallen i hans brukstid.

 

Fosseprisen i 2009

Fosseprisen er innstiftet for å gi heder, for å ære og hylle den verdige prismottakeren. Den skal vise at vi i Sollia ser innsats og virke for felleskapet. Denne lokale hedersprisen ble tildelt Ola Nesset i 2009. Daværende fylkesordfører Arnfinn Negård overrakte prisen.

 

Et godt menneske

Ola hadde evnen til å lytte oppmerksomt og i ulike sammenhenger se mennesket han møtte. Han hadde et lunt og vennlige blikk, og lett for å være i en samtale. Hans hjelpsomhet var forbilledlig, og han delt gjerne egne erfaringer når det kunne være til hjelp for andre: på skytebanen, under jakt og i livet ellers. Men han hadde også evnen til å si ifra når ting ikke var som de skulle være. Alle som har vært sammen med ham, bærer med seg mange gode minner.  Vi takker Ola som forbilde og for vennskap gjennom livet.

 

Jo Øvergaard og Bjørn Brænd