Minneord - Sven Nyhus

Publisert 24.05.2023 00:15

Minneord – Sven Nyhus

Sven Nyhus (1932-2023) 
Sven Nyhus (1932-2023)

Sven Kristoffer Nyhus, f. 20. mai 1932, døde dagen før sin 91. bursdag, spilleglad på fela til det siste. 

Sven Nyhus trenger knapt noen presentasjon, men det er til ettertanke hva han har utrettet gjennom et langt liv. For det ganske land, for Sollia og Østerdalene ellers, vil hans livs virke stå meislet i historiebøkene for alltid. Sven har vært aktiv på så mange arenaer.

Han startet i ung alder,1950, med Nyhus-familien som kjerne, Glåmos Spellemannslag, med Sven som musikalsk leder. Allerede transkriberte han noter for lokal folkemusikk. Deretter flyttet han til Oslo og tok i 1956 eksamen som orkestermusiker ved Musikkonservatoriet. Han har en lang karriere som orkestermusiker, blant annet som alternerende solobratsjist i ti år i Oslo-Filharmonien.

Østerdølenes spellmannslag, Oslo

Østerdølenes spellmannslag startet som et nybegynnerkurs på fele høsten 1974, arrangert av Østerdølenes lag i Oslo, med Sven Nyhus som instruktør. Formålet med kurset var å legge grunnlag for et folkemusikkmiljø i laget og øke den generelle kunnskapen om tradisjonsmusikk fra Østerdalen. Felekurset resulterte i at Østerdølenes spellmannslag ble formelt stiftet i 1977. Sven var Østerdølenes spellmannslags første musikalske leder, og han var også produsent for lagets første plateutgivelse i 1992.

Sven Nyhus på Borgen, Hamsuns skrivestue, Fossedag
Sven Nyhus på Borgen, Hamsuns skrivestue, Fossedager i Sollia

Spellmannslaget Leik, Hamar

Spellmannslaget Leik, stiftet 1971, sto som arrangør av Toneheimseminarene for fele på 1970- og 80-tallet, med Sven som instruktør. Oslo-østerdølene var med og sammen spilte de under Festspillene i Elverum. Sven har tilført laget et betydelig musikalsk materiale, og formidlet kunnskap om folkemusikk – kort og godt vært av stor betydning også for dette laget. 

Sven Nyhus kvartett

I 1969 startet han sammen med trekkspilleren Tore Løvgreen folkemusikkorkesteret Sven Nyhus kvartett, senere også kvintett og sekstett. De var ensemblets faste medlemmer i en årrekke; den øvrige besetningen varierte i årenes løp. Orkesteret har gitt ut tolv album, og vunnet to Spellemannpriser. I tillegg gav Sven Nyhus ut et soloalbum i 1977.

Sven Nyhus har vært en viktig formidler av tradisjonsmusikken fra Rørostraktene og Østerdalen. Han har utgitt en rekke plater med Sven Nyhus kvartett (kvintett og sekstett) som han startet i 1969, og flere soloplater, blant annet Pols i Rørostraktom, der slåttene er fra transkripsjoner i noteboka med samme navn.

Sven Nyhus kvartett, Amperhaugen,  Fossedager i So
Sven Nyhus kvartett på Amperhaugen, Fossedager i Sollia. Arne Sigurd Hagen (gitar), Martin Thue (bass), Tore Løvgreen (trekkspill), Sven Nyhus (fele)

Jomsborg og Fossedager i Sollia

Lokalet Jomsborg, bygd i tømmer 1914, er kjent for sin akustikk og sitt gode dansegolv. Sven Nyhus kvartett registrerte dalende interesse for dansefestene i gammel stil, og var entusiastisk for å få opp igjen interessen for å holde dans på lokalet. Med stappfullt hus en sen september-lørdag i 2002, i elgjakten til og med, ble det slått fast at publikum ville samles på danselokalet. I årene etterpå kom en rekke med konserter og dans på Jomsborg som en del av de årlige Fossedagene. Folk strømmet til fra fjernt og nært. Opptak fra midtsommer-festen 2009 på Jomsborg er med på videoen som ble laget til 40-års-jubileet for kvartetten, alle de øvrige snuttene er fra NRK-arkivet.

 Fossegrimen er etter folketroen en mesterspiller som holder til i elver ved fosser og kverner. Siden 2011 er det delt ut en Fossegrim-pris under Fossedagene i Sollia. I selskap med Øystein Sunde og Bent Jacobsen (2011), Torgrim Sollid (2012), Laila Yrvum og Åge Aleksandersen (2013), Mary Barthelemy (2014) og Cecilie Ore (2015) ble Sven i 2016 gitt Fossegrimprisen fra Fossehuset ved Atnbrufossen – en lokal heder han satte stor pris på.

Fossegrimprisen 2016 Sven Nyhus 
Sven Nyhus får Fossegrimprisen 2016

Fagbokforfatter og komponist

Fra 1971 var han medredaktør av sjubindsverket Norsk folkemusikk og skrev ned noter for norske slåtter og folkemusikk. Svens notehåndskrift er tatt i bruk som fonter når Norsk Musikkforlag trykker noter av dette slaget. Sven var også medredaktør for Fanitullen. Innføring i norsk og samiske folkemusikk. Han står som forfatter av boka Pols i Rørostraktom (1981), Ha’ dokk hørdd nå viller: Glåmos spellmannslag (2005), Hilmar Alexandersen – spelmannen og slåttene og selvbiografien Slåttkar (2016). Sven var også bidragsyter til Bergrosa: Festskrift til Sven Nyhus 80 år (red.: Aksdal & Stauri) (2012). Hans mest kjente komposisjon er utvilsomt valsen Bergrosa, blant hans rundt 75 slåtter. Dette er en av de mest spilte melodiene gjennom tidene i Ønskekonserten i NRK, ifølge Store Norske Leksikon.

Formidleren

Fra 1978 og ti år framover var han sjef for Folkemusikkavdelingen i NRK. Sammen med trekkspiller og kollega Jon Faukstad holdt Sven, etter fylte 80 år, omkring 180 konserter rundt om i landet!

Forsker og underviser

Fra 1995 til 2002 var han vår første professor i folkemusikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Der grunnla han folkemusikkstudiet. Han hadde på det tidspunktet vært statsstipendiat siden 1989, men valgte å si fra seg stipendet da stillingen som professor ble opprettet. Professorstillingen ble bekreftelsen på hans livslange innsats som innsamler, forsker og instruktør og formidler.

Utmerkelser

Mesterspellmannen, komponisten, folkemusikksamleren, orkestermusikeren, formidleren og høyskolepedagogen Sven har blitt tildelt en rekke priser og utmerkelser. Blant annet fikk han i 1996, Rff-prisen fra Rådet for folkemusikk og folkedans, i 1999 Hilmar Alexandersens ærespris og i 2000 ble han av juryen tildelt Spellemannprisens hederspris. Sven var æresmedlem av Glåmos Spellemannslag og hedret som Fossegrim. I 2002 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Et nettverk av venner

Festkonserten med etterfølgende dans som ble arrangert på Riksscenen for ett år siden da Sven fylte 90 år, gikk for fullt hus, snaut 300 er det plass til. Der samlet vi oss, en «hundreogsekstett» tok med fela for å hylle Bergrosamesteren. Der var vi alle en del av hans store nettverk i folkemusikkmiljøet, for egen del siden mitt første besøk hos Nyhus-familien på 1950-tallet. Sven blir savnet av mange, men mest av familien.

Bjørn Brænd