Mistanke om fotråte

Publisert 26.11.2021 10:36
21 1127 fotråte foto Thore Lie- Det vart 20.nov avliva ei simle på Tangen (helt sør i Atnglopen) som gikk på tre bein. Simla sto først i los for ett elgjaktlag i området. Dette forteller Christian P Mathiesen - leder i villreinutvalget i Sølnkletten til sollia.net
Foto Thore Lie.
- Fallvilt ble kontaktet, kom på stedet og avlivet simla.  
- Simla hadde verk i foten og den var veldig opphovna. Det var Thore Lie fra fallvilt i Stor-Elvdal som avlivet dyret - han har tidligere avlivet en del dyr i Rondane Sør som har sett likeens ut. Thore Lie er helt sikker på at dette er fotråte. For ordensskyld skal jeg sende inn foten til veterinærinstituttet. 

- Thore Lie mente at det var åpenbart at dette er fotråte og sa samtidig at veterinærinstituttet ikke prioriterer slike undersøkelser da det for tiden er CWD som har all fokus og oppmerksomhet. Forøvrig vart det tidligere i høst, under elgjakta, avlivet en bukk i Alvdal med skadd fot - foten vart sendt til veterinærinstituttet - vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding på om dette var fotråte eller ikke. 

- Uansett, dette er forferdelig leit for oss alle og ikke minst for villrein i Sølnkletten! Samtidig, all den tid det er påvist fotråte i Rondane- Sør og Nord har det vel egentlig bare vært ett spørsmål om tid. 

- Det er viktig å understreke at vi ikke har fått det bekreftet av vet instituttet, sier Christian P Mathiesen  

Veterinær Olav Kolltveit på veterinærvakta i Alvdal kjenner ikke til noe tilfeller av fotråte på sau i Alvdal. Heler ikke pensjonert, men aktiv sauebonde Anders O Flaten kjenner til noe tilfelle av fotråte i Alvdal.