Modifisert Bjørkebollrenn

Publisert 06.04.2022 21:50

Bjørkebollen logo_Side_1-001Bjørkebollrennet 2022.

Etter to år med korona, og redusert aktivitet for Bjørkebollrennet, hadde vi i år ambisjoner om å igjen kjøre Bjørkebollrennet på ordinært vis. Desverre har vi ikke hatt værgudene på vår side, så vi har rett og slett pr dag dato deler av løypetraseen som tilnærmet barmark. Dette gjelder både i snaua ovafor Solvang, men også flekkvis i lia ned mot Rondetunet. I tillegg hardt føre og tynt snødekke i snaua under Finnsjøvola.
Vi vil derfor ikke kjøre rennet som opprinnelig tenkt.
 
MEN: Som i fjor, ønsker vi å la interesserte kunne ta turen over fjellet på eget ansvar. Det vil det bli lagt ut startlister ved Solvang fra kl 09.00 palmesøndag, hvor intereserte skriver seg inn, går over fjellet og registrerer tilsvarende ved innkomst Rondetunet.

Skulle det komme noe mer snø, vil Aki forsøke kjøre med scooter eller løypemaskin på morgenen palmesøndag, men dette er høyst usikker om er mulig
Blandt dem som går over, og som er registrert både til start og innkomst, vil vi trekke en som vil få " låne " Bjørkebollen det kommende året fram til neste renn.
På / rundt Rondetunet vil det også foregå andre aktiviteter denne dagen.
På Rondetunet vil det også være åpen kafe.
Hilsen
Bjørebollen Turforening