Mot alle odds

Publisert 12.06.2022 14:42

22 0612 sau Dag NordangerHver høst er det rimelig å anta at det går igjen sau i utmarka som ikke blir funnet. De styker med i mangel på mat eller blir tatt av rovdyr før det. Denne sauen (bildet) dukket forleden opp på innmarksbeite her i Bretningen sammen med sauene vår. Det er et lam fra i fjor.
Antakeligvis er det samme lammet som gikk alene i fjor sommer og høst i nærheten av Bretningsjuvet. Mot alle odds har det overlevd en lang vinter på kvister, mose og lyng som det har gravd fram fra snøen. Jerv og anre rovdyr har ikke funnet det. 
Nå klarer jo rådyr seg gjennom vinteren her i Sollia, men de har langebeinte og tilpasset vinterforholdene gjennom generasjoner. 
Denne sauen ( Norsk Kvit Sau) er ikke det. Men, altså: dette lammet har overlevd mot alle odds. Som en ser er det i ferd med å miste ullfellen.
To alternative eiere på Gudbrandsdalssiden er kontaktet.

Dag Nordanger