Ny jobb på Einy

Publisert 05.05.2021 10:19

 Einy S. Brænd har nettopp tatt fatt på ny jobb på Villreinsenteret på Hjerkinn. Stillingsbetegnelsen hennes er fagkonsulent. Vi gratulerer henne med den nye jobben! I starten skal hun jobbe mye med kvalitetsnormen for villrein som ble vedtatt i sommer. Dette kommer vi tilbake til senere.
Einy portrett

NORSK VILLREINSENTER

"Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar"

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord for Sognefjorden).