Ny løypetrase gjennom Megrunnskia

Publisert 13.08.2020 09:57
20 0809 løypetrase Megrunnslia
 Etter ulike innspill, men ikke minst etter et konstruktivt møte med Sigmund  Dale og synfaring i marken, er Bjørkebollen og jeg som grunneier i Megrunnslia enige om løypeforslag som vist i vedlagte bilde, sier grunneieren i Megrunnslia Jo Øvergaard. 

Dette innebærer at den opprinnelige planen om å legge ei løype over Gravskarbekken som kunne knyttes opp mot løypenettet sørover er droppet. Her kom det for mange og vektige innsigelser.

Videre nordover
Det jobbes nå videre med løypetrase videre nordover fra Megrunnslia. Her vil det bli et møte neste søndag med berørte grunneiere. Tidligere ble det her kjørt ei løype som ble kalt "Bestefarsløypa" som senere be integrert i ei rundløype med Nord-Nesset og Blåfjellia. Dagens løpepreparering med løypemaskin krever litt mer tilrettelagte traseer slik at det også her er  nødvendig med en gjennomgang med grunneierne.

Sørover
Arbeidet med å forlenge løypenettet sørover mot Atnbrua har også såvidt startet. 

Stø kurs
Bjørkebollen Turforening med leder Sigmund Dale manurer seg følgelig forsiktig fram i terrenget. Det skapet forsåelse og ikke mninst tilit.

H.S.