Ny runde om Sollia skole

Publisert 17.03.2021 10:30

 Ny runde om Sollia skole

I kveld, (kl 1700) skal kommunestyret i Stor-Elvdal drøfte framtida for Sollia skole. Det vil si at alle partigruppene skal legge fram sitt syn. Dette som oppfølging til vedtak i kommunestyret før jul.

Skolediskusjonen har skapt ny usikkerhet blant foreldre i Sollia. Slik som en rekke ganger tidligere. Riktignok lovte politikerne på valgkampmøte i Sollia i 2019 at Sollia skole skulle bestå. I forrige valgperiode var Sollia skole fredet fra budsjettdiskusjoner.

Skole er et avgjørende fundament i alle lokalsamfunn. Uten et skoletilbud i Sollia er det vanskelig å sjå for seg ei livskraftig bygd, med tilbakeflytting og tilflytting av barnefamilier. Kan politikerne i Stor-Elvdal være bekjent av noe annet, nå som vi vet at kommunen den 20.mai skal være vertskap for den nasjonale distriktskonferansen?

For å høre hva lokalpolitikerne i kommunen vår uttale seg om lokalsamfunnet og framtida for skola vår anbefaler vi at dere kobler på direkteoverføring/streaming fra kveldens møte her
 Politikere
Fra venstre: Even Moen, Ellen Marie Tangen, Maren Buen, Aleksander R Olsen, Sverre O Øverby og Terje A Hoffstad

Om den store distriktsdagen på Koppang 20.mai, se link til Østlendingen her