Ny serie Edvin på en onsdag

Publisert 08.01.2019 12:11
Edvin FinstadSollia.net starter i morgen på en ny serie med Edvin på en onsdag.
Temaet er framveksten av tursimen på sørøstsida av Rondane. Her var de tre setergrendene i Musvoldalen:  Musvolsetra, Gammelsetra og Bjørnhollia sentrale plasser i utviklingen av turismen på denne sida av Rondane.

Serien baserer seg på et kåseri som Edvin Finstad holdt under kulturvandringa fredag under fjorårets Fossedager
1-18 1218 Musvolsetra fra Sollia 3Edvin tar for seg utviklingen på Musvolsetra. Her etablerte den nærmest legendariske turistvert Pål Stakston sitt sommerpensjonat i 1900. Musvolsetra var på denne tida den første og største turistbedrifta på østsida av Rondane.
Pål Stakston drev som turistvert på Musvolsetra fram til først på 1940-tallet.

11 0201 Embret Finstad bryner ljåenMen dette er også historien om Edvins far, Embret Finstad.  Embret ble satt bort til oppfostring hos Gedine og Pål Stakston. Det skjedde i 1906, da Embret var åtte år og Gedine og Pål var nygifte og skulle bo i Musvolsetra om vinteren. Embret var født i 1898, og nummer 11 av 13 i en stor barneflokk i Nordre Finstad. Der var det lite jord og noen få krøtter, og umulig å skaffe mat og klær til alle.
Som unger fra fattige steder som ble satt bort til oppfostring i den tida, måtte også Embret betale for mat og klær med hardt arbeid. Men livet på Musvolsetra inneholdt også mange mer lystbetonte oppgaver.

H.S.