Nytt selskap

Publisert 18.03.2021 22:23

1-17 0906 Atnasjø kafe krogsveenAtnasjø AS
I Sollia har selskapet Atnasjø AS nå etablert. Formålet er å tilrettelegge og utvikle næring/turistvirksomhet gjennom utleie, event. kjøp og salg av tjenester/produkter, varer, kursvirksomhet og konsulenttjenester. Daglig leder er Morten Wang, og kapitalen er på 30.000 kr. Dette melder Brreg.no
Les mer her

Fra tidligere: 
Atnasjø Utvikling
Dette selskapet ble etablert i 2019, med Per Wold som daglig leder. Les mer fra Brreg.no her 

Dette blir da de to hovedaktørene rundt utviklinga av området rundt Atnasjø Kafe. 

H.S.