Oppstart til våren

Publisert 09.03.2021 16:06
21 0309 bilde hytte RondeveienInfo fra Atnasjø Utvikling vedr. Rondeveien Hyttefelt:
-
 
Atnsjø Utvikling AS har planer om å påbegynne opparbeidelse av veger og infrastruktur på feltet nå til våren.  Det forutsettes da at nødvendige tillatelser er godkjent av Stor-Elvdal kommune og at forholdene for øvrig tillater oppstart av anleggsvirksomhet.
- Veg- vann og avløp vil ligge inne i tomteprisen, samt framføring av strøm. Detaljer omkring dette vil framgå av en nærmere spesifisert kontrakt mellom selger og kjøper.

 - Intensjonen er å kunne påbegynne hyttebygging i løpet av sommeren, slik at de første hyttene kan stå under tak i løpet av høsten/neste vinter.

 - Områdene rundt kafeen er delt opp i flere byggetrinn, og det er område FB/U6 (jfr. reguleringsplanen for Atnasjø Kafe) som er prioritert i denne omgang. De andre områdene vil bygges ut i takt med salget. Område N/FK (i sør) er ikke prioritert foreløpig.

 - For øvrig så er tilbakemeldingene fra markedet så langt veldig positive, så vi ser fram til en spennende tid framover ved Atnasjø Kafe!

 

 

Mvh

ATNSJØ UTVIKLING AS

Per Wold

Daglig leder

 

Tegninga over området for reguleringsplanen finner du her.


H.S.