På offensiven

Publisert 23.04.2021 08:22
21 0426 skoleplakatenSollia Grendeutvalg med Ida Heier i spissen er på offensiven når det gjelder rekruttering av lærerer til Sollia skole. Nå går de ut med egen plakat. 

Fra Stor-Elvdal kommunes hjemmeside ser vi i overskrifta 
Lærer

Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune

Videre
Vi søker etter lærere ved Sollia skole i inntil 125 % stillinger.

Sollia skole vil skoleåret 2021-2022 ha 7 elever fra 1. til 7. trinn og 4 ansatte. 
Skolens hovedsatsingsområder er Kontinuerlig forbedring. 
Skolen ligger ved Atnbrua ved Rondane i et naturskjønt område.

Som en ser søkes det i overskrifta etter lærer ved Koppang skole og Sollia skole, mens det i teksten søkes etter lærere i inntil 125 % stilling.

Stillingsannonsen på kommunens hjemmeside finner du her