Parkerte i villreinsona

Publisert 07.04.2021 12:05

09_0315 villrein nærbilde  MRøstum (1)En handfull biliseter vil bli anmeldt etter ulovelig stopp og parkering i forbudssonen i det såbare villreinområdet på Venabygdsfjellet.

GD (GudbrandsdølenDagningen) melder at Fjelloppsynet var ute i tre dager i påsken for å kontrollere om noen parkerte i forbudsstrekningen over Venabygdsfjellet. Denne sterkningen fra Spidsbergseter til Gunstadsetra er merket skilt med stopp- og parkeringsforbud pga sårbart villreinområde.

H.S.