Planlegger ny løypetrase

Publisert 06.06.2020 09:51

 20 0528 ny løypetraseI samarbeid med Megrunnslia Vel planlegger Bjørkebollen Turforening ny løypetrase fra Sjølisetra gjennom Megrunnslia og videre nordover i retning Nessetra.
Det har vært ei befaring ledet av Henning Pedersen (midt på bildet)  fra Bjørkebollen Turforening/Megrunnslia Vel. Deltakere ellers var Sigmund Dale (t.v.) også han fra Bjørkebollen, Tormod  Sletten (t.h.) fra Megriunnslia Vel og Hans Sollid som hytteier i Megrunnslia og kjentmann. 
- Alle bidro i positiv retning. Jeg tror dette blir en fin trase som ivaretar de ønsker og behov vi hytteeiere har, sier Henning Pedersen. På bildet står deltakerne på den såkalte "Skjørenveien" som blir hovedtrase oppover fra Gamlevegen all den tid vegen opp til Sjølisetra fra sør brøytes.  
Oppsummert vil en slik trase dekke behovet for: 

  • En trase midt i lia fra Blåfjellia til Sjølisetra gjennom Megrunnslia hyttefeltet, heri traseen som tidligere ble omtalt som "Bestefarsløypa"
  • Trase som knytter løypenettet mellom Megrunnslia og Blåfjellia
  • En trase som ikke er for bratt
  • En trase som kan benyttes i «ruskevær»

 

 

Målsettingen er å klargjøre traseen for vinterens skigåing.

 

Videre saksgang/prosess:

 

 

  1. Utarbeide løypekart med opptegning av ny trase. Løypekartet publiseres også på sollia.net 
  2. Utarbeide et eget info skriv til berørte parter. Så snart vi har et kart med skissering av løypetrase sendes et orienteringsskriv til:
    1. Styret i Megrunnslia Vel
    2. Aktuelle grunneiere:  Mathiesen Atna AS, Håkon Edvard Nesset, Jo Øvergaard, Vesle Grytdalen Sameie ( Sameiet Atnlien
3. Eget skriv til berørte hytte- og tomteeiere i Megrunnslia
4. Lage en framdriftsplan.

H.S.