Programmet for Fossedagene

Publisert 25.08.2016 14:03
Fossedagene

Fossedagene i Sollia 2016 – en kulturfestival for fløterminner

Sollia Waterfall Floating Festival

 

Sollia Wasserfall Flosserei Festival

 

Sollia cascade flottage de boios festival

31.08. - 04.09.2016

2016

Program:

 

Onsdag 31. august

12.00 Utstilllingsåpning

12.30 «Urpremiere» digitalisert fløtningsfilm

13.30 Åpen utstilling, guidet omvisning.

15.00 Snuttsløyfe om fløting på skjerm presenteres

16.00 Utstillingen stenger

 

Torsdag 1 september

10.00 Utstilllingsåpning og mottak av skoleklasser

10.30 Digitalisert fløtningsfilm fra Stor-Elvdal

11.30 Åpen utstilling, guidet omvisning. Elever ser utstillingen

12.00 Mottak av skoleklasser

12.30 Digitalisert fløtningsfilm

13.30 Åpen utstilling, guidet omvisning. 14.00 Utstillingen åpner for publikum

16.00 Utstillingen strenger.

 

Fredag 2 september

09.30 Oppmøte ved Fossehuset,

10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad

- Finstadgrenda, blesterbosetting mm

- fløting og Finstadskjæra

- Finstadbrua

11.30 Nordre Finstad –

12.30 Avgang til Søre Finstad

13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.

16.00 Antatt slutt på vandringen.

12.00-16.00 Fossehuset – åpen utstilling

20.30 Jomsborg. Våg deg utpå gulvet etter kurset.

 

Lørdag 3 september

10.30 Åpning av Fossedagen på Jomsborg av ordfører Terje Andreas Hoffstad

Jomsborg: Ute - markedsplass, salg av lokale produkter, og treffpunkt for kjente. Inne - Fossegalleri med salgsutstilling av kunst

og kunsthåndverk – arbeider av Rønnaug Vaa (grafikk, tekstil, skulptur), Ståle Blæsterdalen (grafikk), Rolf Nerli (grafikk, maleri), Kjell E. Midthun (akvarell), Anne Brænd Wishman (pastell kritt), Inger Opseth (fløterhatter, dyremasker), Britt Utti Huse (designstrikk)..

 Jomsborgs kafé med ettertraktet grønnsaksuppe på elgkraft, rundstykker, kaffe og kaker. Ølrett.

 

11.00-12.00 

Sollia skole tvers over veien: Fotoutstilling med salg av kalender og kort med lokale motiver. Miniatyrtog.

Parkering ved Jomsborg. Fri drosje mellom Jomsborg og Vannbruksmuseet.

Hesteskyss, ikke fri, mellom Jomsborg og vannbruksmuseet hele dagen.

Vannbruksmuseet. Åpen utstilling. Ulike aktiviteter i museumsområdet - liv på vaskeplassen, smed i smia.

Salg av varmrøkt fisk i Turbinhuset, munk, kaffe og biteti på Fossehusplassen.

 

11.00 og 16.00. Fløtingsfilm

 

11.30-12.30 Fløterne har  kaffepause ved fløtarværmen.

 

13.00 Åpning av kulturprogrammet. Dagens konferansier Beate Eriksen. Dagens tema: Fløting i Atnavassdraget.

Framføring av dikt av Olav Aukrust og Hans Børli ved Toralv Maurstad. Utdeling av Fossegrimprisen og Fosseprisen.

Årets unge talent Alf Hulbækmo presenteres og spiller.

Minneplate avdukes.

 

14.15 Damslipp. Salg av munk, kaffe og forfriskninger

15.00 Fløting av tømmer gjennom Atnfossen – fløtere i arbeid på Øverhølen og Ytterhølen.

17.00 Markedet på Jomsborg og utstillingene stenger, og dagsprogrammet ellers avsluttes.

19.00 Konsert med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, årets talent, Alf Hulbækmo, og gjester.

21.00 Dansefest på Jomsborg Dugnadsmusikken spiller til kvek dans.

Kafeteria med alle rettigheter.

 

Søndag 4. september

11.00 Høsttakkegudstjeneste i Sollia kirke. 50-årskonfirmantene møtes.

Første gudstjeneste etter restaurering av dekormaling. Corvus Corax medvirker.

Etter Gudstjenesten er det kirkekaffe på Solvang. Sollia Menighetsråd inviterer.

11.00 -15.00 På Jomsborg og i Fossehuset er utstillingene åpne. Kjøpt kunst kan hentes fra kl 15.