Prosess

Publisert 28.10.2021 10:04
21 1024 planmøte 121 1024 planmøte 2Prosess om arealplan og kulturminneplan

 En arealplan er en del av en kommunes kommuneplan. Stor-Elvdal kommune er nå inne i en prosess for å lage ny arealplan, som for øvrig er noe forsinket på grunn av pandemien. Eksisterende plan ble vedtatt i 2005 og gjeldende til 2015.

 Feste NordØst AS er engasjert til å gjennomføre arbeidet. Sist mandag var det et informasjonsmøte på Atnasjø kafe. Her deltok Helge Bakke (bildet) og Anja Øren Ryen (bildet). De orienterte om planprosessen så langt. Det er kommet flere innspill, hovedsakelig fra offentlige instanser.
Atnasjø utvikling sitt innspill til arealplan er publisert her på sollianet tirsdag.
Siste frist for innspill er satt til 15/11 1921.
Innspill i saken sendes til Stor-Elvdal kommune. Feste NordØst redegjorde for forslag til planen fra Stor-Elvdal kommune og Atnasjø utvikling.
Camilla Anderson fra administrasjonen og ordfører Even Moen deltok på møtet.