Rydder opp

Publisert 22.12.2021 07:00

21 1211 høgging 1Vestaværet er er hardhendt blinker. Den slå tel mot både hugstmoden skog og ungskog. Slær ned for fote dersom han får tak. Spesielt blir det gæle' dersom dette skjer på bløt og tien bakke, slik som det vart nå i høst. Og spesielt synd er det når  dette går ut over nylig gjennomhøgg'n  skog ( 4-5 år sida) og ungskog som skulle hatt i bortimot hundre år framfor seg. 

Opprydding
Oppryddingsarbeidet pågår nå for fullt i nordre del av Sollia der vestværet får spesielt godt tak. Wintervoll skogsdrift driver nå for fullt, nå i området rundt Sohlbergplassen. De er ferdige ned've elven (mot Lonfossen), 
De fortsetter mot Nessgrenda og blir kanpt ferdige tel jul

Henger med
For Jo Øvergaard, en som har opplevd skogsdrift gjennom to generasjoner, er det å møte skogstrollet sjøl i form av ei moderne skogsmaskin på mange måter overveldende. Ekstra spesielt bli det nå Jo nå bare kan sjå i en stadig mindre tunnel. Men som på de fleste områder ellers: n' Jo henger med, det skal være sikkert! Og so her: med barnebarn på laget.