Sang så tårene kom...

Publisert 09.09.2014 01:15
_JO11637
Ingvild Gomnæs Loen og Eilert Taugbøl Hasseldal sang slik at mange blant publikum måtte tørke tårene. Slik beveget de også kirkelyden i Sollia Kirke søndag under høsttakkefesten. 

Arrangøren av
årets to unge talenter ble  introdusert for Fossedagenes publikum av konfransier Beate Eriksen.
Hun begrunnet også denne satsingen.
Fossedagene har i flere år ønsket å skape et arrangement der unge talenter og ungdom som er under etablering som kunstnere/artister,  kan få en arena til å vise seg fram på.
 Vi tror det er viktig av mange grunner. Nå som det blir flere fødte i gamle Atnbrua skolekrets enn i hele Rendalen kommune til sammen i fjor, må vi som er på vei ut av tiden bidra til at de unge som nå er på vei inn, får overlevert en levedyktig og frodig bygd. Gode innslag av kunst og kulturelle ytringer vil bidra til det. Fossedagene skal være en lokal stimulans til selv å bli aktive kulturytere og kulturytrere.

Når unge talenter får en arena hos oss, så vil de danne forbilder. Kanskje kan dette også bidra til at vi får en større andel av ungt publikum - de gamle og gråhårede faller etter hvert fra. Det må rekruttering til på mer enn ett felt.

-Dessa får vi høre mer tel var sagt blant de mange begeistrede tilhørerne.