Se fallskjermhopperne fra FSK

Publisert 24.02.2020 22:22
1-20 0223 hopp 3 spesialkommando
Luka er oppe og her kommer fallskjermerne på rekke og rad

1-20 0223 hopp 4 speialkommando
De kom tett som hagl.

1-20 0223 hopp 1 spesialkommando
Ryggsekkene ble sendt i "forvegen"

1-20 0223 hopp 2 spesialkommando
Landing ute på Gråsjøisen. Godt ikke å lande i ei stenur.

1-20 0223 Lingekarer
En liten æresrunde for NRK

H.S.