Senket Blucher

Publisert 09.04.2015 02:28
BlucherKommandørkaptein Andreas AndersenFor 75 år siden overfalt Hitler-Tyskland Norge. Kl 0515  den 9.april 1940 ble den tyske krysseren Blucher senket av torpedobatteriet på "Oscarsborg" Kommandørkaptein Andreas Anderssen var født i  Sollia i 1879..
Faren var prest i bygda og kjent for svært strentg kirketukt.Familien flyttet etterhvert til Evje hvor faren arbeidet som prost.  Dette betyr da at en Trønnsværing, Otto Ulvmoen og en Solliværing, Andreas Anderrsen, faktisk bidro sterkt til at konge og regjering fikk ett døgns forsprang på tyske invasjonsstyrker.
 Kvartermester O. Ulvmoen med opphav i  Stor-Elvdøl var dessuten på vakt i torpedorommet samtidig. Otto Ulvmoen var onkel til Anne-Lise Westgåd, f Ulvmoen, Dessuteb var
 
På Wikipedia står det:
Andreas Anderssen (født 29. april 1879 i Sollia, død 26.desember 1945) var en Blucher etter torpederingennorsk losoldermann og offiser i kystartilleriet, kjent for å ha kommandert torpedobatteriet på Oscarsborg festning, som 9. april 1940 var med og senket den tyske krysseren «Blücher». For denne innsatsen ble Anderssen tildelt Krigskorset med sverd, Norges høyeste utmerkelse.

Anderssen ble sjøoffiser i 1900 og avla eksamen fra Sjøkrigsskolens øverste avdeling i 1903. I 1903 ble han utnevnt til premierløytnant og i 1910 forfremmet til kaptein. Han var sjef for Oscarsborg torpedobatteri 1910–1916 og 1919–1928.[2] Han ble deretter pensjonert fra tjenesten i forsvaret, og ble i det sivile disponent i et kullfirma i Drøbak.[3]

Da tyske styrker angrep Norge om morgen den 9. april 1940 var sjefen for torpedobatteriet på Oscarsborg festning sykmeldt.[4] Den pensjonerte kommandørkaptein Anderssen ble da av oberst Birger Eriksen tilkalt og gitt kommando over batteriet.[4] Batteriet hadde de samme våpen som han var kjent med fra tjenesten ved festningen i perioden 1909 til 1927. Torpedobatteriet ble ellers bemannet av elever ved Kystartilleriets befalsskole. Disse hadde bare tjenestegjort i vel en uke,[5] og ble satt under umiddelbar opplæring under Anderssens ledelse.[5] Kommandørkaptein Anderssen ba om å få «kategorisk ordre» om at skipene som var på veg inn fjorden skulle beskytes, noe han fikk.[3] Klokken 0425 om natten avfyrte Anderssen to torpedoer, som endelig senket «Blücher».[3]

Sitat Jeg trykket på knappen og første torpedo gikk. Men nå – lynsnart må siktearmen skiftes over i sitt hakk for neste ramme. Klarer du neste skudd også? Nå nærmer siktelinjen seg midten. Men farten? Den er visst enda mindre. Slå av til seks, nei fem. Å Gudskjelov! Jeg trykker på knappen med siktet nesten frem på akterstevnen!! [...] efter den andre rystet torpedobatteriet i sin grunnvoll. Og en svær vann- og røyksøyle steg tilværs fra babord omtrent midtskips. Sitat
– Fra kommandørkaptein Anderssen opptegnelser om hendelsene natten til 9. april 1940.[3]

I statsråd 16. november 1945 tildelte kongen i statsråd Anderssen Krigskorset med sverd. Den avgjørende betydning salvene fra Oscarsborg festning de tidlige morgentimene 9. april 1940 hadde for krigens forløp ble anerkjent. Kommandørkaptein Andreas Anderssen ble tildelt Krigskorset med sverd «for fremrakende[sic] innsats på Oscarsborg Festning under kamp med inntrengende tyske krigsskip den 9. april 1940, hvilket førte til senkningen av den tyske krysser «Blücher».[6] Kommandørkaptein Andersen ble av kong Haakon dekorert med Krigskorset under en seremoni på slottet 19. desember 1945. Oberst Eriksen ble hedret ved samme høytidelighet.[7]

Referanser