Sesongstart

Publisert 27.05.2021 23:22
21 0527 Atnasjøen isfri Foto: SolliaFjellstyre/Atna Fiskeforening
Atnasjøen er isfri etter dagens sluttrensk. Setningssjøen er vel også isfri pg dermed er det klart for årets fiskeseong med stangfisket er tillatt fra isløsing til fredning inntrer 15. sept. Skitt fiske - og husk fiskekort.
Det er egne regler for innenbygdsboende, men alle har mulighet til en eller annen mulighet for garnfiske og/eller oterfiske - les mer her.

H.S.