Sirissfarm for tusener

Publisert 29.10.2020 21:29

Kine
Bildet: Daglig leder Kine Ariela Egset orienterer om bedriften og planene for sirissoppdrett på Solhaug
 
Inovative og initiativrike unge folk er det bygdenorge trenger. Ungdommer som dessuten tar verdens store utfordringer med matforsyning, klima og bærekraft, legges merke til. Et spennende prosjekt for bærekraftig innsektsoppdrett der en tar i bruk innsekter i matveien, er nå i gang i Sollia.

Forsøksfjøs 
Et forsøksfjøs er etablert på Solhaug oppe i Endlia. Her avles det med 10.000 sirisser. Disse er slaktemodne når de er 1 måned gamle og veier ca ett gram. Da legges de på fryselager, og kan videreforedles til menneskemat eller dyrefor.
Kine Ariela Egseth som er daglig leder er både solliværing og "døl". Ektemannen Endre Egseth er teknisk leder og trønder. Sammen har de solid akademisk utdannelse fra NTNU i Trondheim.
På Solhaug er det Kines mor Mari-Anne Nyeggen som er "fjøsbestyrer" og holder forsøkene gående.

Venabygda
Bedriften som heter Montasjen, er lokalisert i Venabygda i Ringebu kommune, mens førsøksfjøset altså er etablert i Sollia. Sjøl om arealbehovet foreløpig er beskjedent, så er husdyrtallet imponerende høyt. Det er heller ingen problemer med beiteretter og rovdyrproblemer i denne næringen.

Bred støtte
 Prosjektet med lokal forankring har så langt fått støtte fra Innovasjon Norge, Klosser, NCE Heidner Biocluster, Ringebu kommune og Innlandet fylkeskommune.

Mer info 

Mer info om den nystartede bedriften finnes på deres hjemmeside montasjen.no