Siste reis for Gråhøgdbua

Publisert 04.03.2021 22:18
Resized-IMG-942410011
Foto: Ringebu Fjellstyre

DNT's 53 år gamle Gråhøgdbua sør for Muen er nå historie. I dag startet den på sin siste reis fra Gråhøgda til Maihaugen på Lillehammer den den skal plasseres som et minne om en av DNT's sjølbetjeningshytter sommhar måttet vike for hensynet til villrenstammen i Rondane Sør. Nå er den gamle T-stien forbi bua slettet til fordel for ny sti utenfor de sårbare områdene sør for Muen. 

Merkedag
Denne dagen er også en merkedag for den gamle fjelloppsynsmannen Erik Winter. Hans store tanke har i femti år vært å få fjernet denne bua midt i dette flotte villrensfjellet. i dag startet den på turen sørover mot Maihaugen. Gråhøgdbua var først tenkt flyttet med helikopter, men dagens patenet med det som nærmest må karakteriseres som gammeldags geit og bukk trkket av ei moderne løypemaskin fram til nærmeste bilveg.

Informasjon
Men alle utfordringene for villrenen i dette området er ikke slukket med dette tiltaket. Området ligger svært nær de store hyttekonsentrasjonene rundt Venabu og vestover samt stor trafikk på Spidsbergseter. Her er det etablert et rikt og mye brukt løypenett som ikke bør peke østover mot Muen og Gråhøgda og området sørafor. Her trengs det en stor informasjonskamanje for å få folk til å holde seg unne dette området som er mye brukt , spesielt som vinterbeite. Her har en i enkelte snørike år kunnetobservere ren som beire oppe i Muen. 

Les tidligere artikkel herwww.sollia.net/nytt-fra-bygd-og-fjell/legg-ned-grahogdbua

H.S.