Skadefellingsjakt i Stor-Grytdalen

Publisert 18.08.2021 10:32

229209&width=175&height=131Tirsdag kveld ga Statsforvalteren i Innlandet sent i går kveld pr. tlf. skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommune, etter dokumentert skade på sau i Storgrytedalen i Stor-Elvdal.
Ill. foto Ringebu Fjellstyre


Både i går og i dag er det funnet bjørnedrepte sauer i Stor-Grytdalen. Det gjelder voksne tikker som er konstantert tatt av bjørn. Det er Ole Anton Brænd og Ole Harald Kulstad som har sau på beite i Stor-Grytdalen. 

Det er skadefellingslaget i Stor-Elvdal v/ leder Tord Strand som forestår jakta. 
Det som nå skjer er at det settes opp viltkamera ved kadavrene. Så snart det oppdages bjørn på disse bildene, rykker jaktmannskapene ut og sporer og slipper hunder. Denne metoden har gjort denne jakta mye mer effektiv.

H.S.