Skogli Camping med oppdatert sykkelguide

Publisert 03.10.2020 09:49

 20 0526 Sykkel pÃ¥ Gammelveien
- Jeg har tidligere laget en liten info brosjyre til Skogli Camping og Sigis Milkints til hjelp for syklende, sier utflytta solliværing Geir Peder Brænd.
- Nå her jeg redigert litt på info-arket om sykling i Sollia, sier Geir Peder
- Har endret anbefalt parkering for sykling til Breisjøseter, til parkeringen sør for Kafën.
- Har lagt til sykkeltur til Dørålseter
- Har endret litt på beskrivelsen på sykling til Ljørbua i Voldalen til litt mer krevende. Oppdaget i sommer at traktorveien langs med Hamnbekken begynner å bli betydelig gjengrodd.

For fellesskapet
Dette er jo egentlig et arbeid som kommer alle sykkelinteresserte til gode. Ikke bare gjestene på Skogli Camping, men gjestene ved alle overnattingsbedriftene og hytteiere og ferierende på andre måter. All ære til Skogli Camping og resevesolliværingen Geir Peder Brænd som forøvrig er født og oppvokst på Skogli.

Satsing på sykkelturisme
Når en ser hvilken suksess store turistdestinajoner har hatt med dette med sykkelturisme som virkelig er en trend i tida, er dette som her presenteres av Skogli Camping kanskje bare begynnelsen. 

6 turer
Brosjyren beskriver i alt 6 turer i Sollia eller i nærheten. Turene er forholdsvis lette og tiltenkt familier med barn fra en 10 år og oppover, og turene kan fint sykles med vanlig sykkel, offroad dekk er ikke nødvendig.

Revidert brosjyre finner du her

H.S.