Skøytebane i Sollia

Publisert 11.05.2021 19:00

Sollia bygdeutvalg med Ida heier i spissen jobber hardt og målretta for økt trivsel og tilhørighet i bygda. Nå har du fått 55.000 kr til skøytebane på Setningssjøen. Tiltaket skjer i nært samarbeid med Rondane River Lodge.

God søknad
Styret, ved Ida Heier leverte en god søknad til Innlandet fylkeskommune om få tildelt en andel av det som heter "Vassdragsmidler til tiltak og aktiviteter i tråd med handlingsplanen, vannbruksplan for Glomma og Femund/Trysilvassdraget".
En fire siders søknad ble nylig belønnet med kroner 55000 til skøytbane på Setningen. 

Ved gapahuken
Skøytbanen skal legges ved gapahuken i sørenden av Setningssjøen.

Samarbeid
Rondane River Lodge (Enden) anskaffer en ATV som brukes til brøyting og isbehandling. Noen av de bevilgede pengene brukes til noe av dette utstyret. I tillegg skal det kjøpes inn noe utstyr til utlån. Ellers satses det som vanlig på dugnad de dagene det skal foregå aktiviteter.
Stor-Elvdal kommune har også gitt positive signaler til tiltaket.

Tidligere
Bildet under er tatt i 2011, da de tidligere eierne på Enden arrangerte skøytemoro i forbindelse med julefeiring.
 Skøytegåing på Setningssjøen