Solhaug Camping på offensiven

Publisert 16.02.2021 15:51

 21 0216 nytt forsidebilde
Solhaug Camping oppe i Endlia har oppdatert forsidebildet sitt på hjemmesida. Der promoteres Solhaug Caping som base der du kan se, gjøre og oppleve. 
I likhet med Rondane River Lodge ser de helheten i det tilbudet som gjestene tilbys. Dette er svært viktig, for her gjelder det som aldri før å gjøre hverandre gode.
I begrepet "Omkring Solhaug" nevnes
- hesteritt med Inn på Tunset Atnlien og Venabustallen
- fottur, sykling;ski med skiløypene på Venabygdsfjellet. Her mangler foreløpig løypene til Bjørkebollen 
- seterkafe - på Øverdalssetra
- kano - Rondane River Lodge
Se hjemmesida her

H.S.